Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

קול קורא

החברה לאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ (חל"צ) (להלן: "המזמין") מזמינה בזאת אמנים מתחומי ידע שונים, המבקשים לשכור חלל סטודיו במסגרת משכן האמנים, המצוי ברחוב יודפת 7, בהרצליה, להגיש פניות מתאימות:

1. על הפונים לצרף מסמכים המעידים על קיום תנאי סף מקצועיים וקיום תנאי סף מנהלתיים, וזאת כמפורט בהרחבה במסגרת מסמכי הקול הקורא.

2. המזמין מדגיש, כי אין לראות בפנייה זו משום הזמנה להצעת הצעות במסגרת מכרז. כמו כן, מובהר בזה, כי אין לראות בפנייה זו משום התחייבות מצד המזמין להתקשר ו/או להעניק זכות כאמור למי מהפונים במסגרת קול קורא זה.

3. הפונה/ים, אשר תאושר פנייתו/ם – יידרש/ו לחתום על הסכם התקשרות מחייב, בנוסח אשר נקבע על ידי המזמין ומצורף למסמכי הקול הקורא.

4. מובהר, כי במסגרת קול קורא זה ייבחר/ו עד 3 (שלושה) אמנים.

5. פונים, אשר מבקשים לקבל מידע נוסף בעניין קול קורא זה, יפנו אל משכן האמנים הרצליה בשאלות ו/או בבקשות הבהרה, באמצעות דואר אלקטרוני
info@theartistsresidence.org. מודגש, כי על הפונה באמצעות דואר אלקטרוני לקבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר בדבר קבלת פנייתו (ומודגש שלא כל חיווי אחר, דוגמת אישור בדבר קריאת ההודעה), או לוודא טלפונית, במספר הטלפון 09-9510601, את דבר קבלתה בפועל של פנייתו.

6. הצעות לקול קורא זה יש להגיש, במסירה ידנית בלבד, למזכירות המזמין, בכתובת רחוב בן גוריון 2,
בניין לב העיר – קומה ראשונה, הרצליה, וזאת עד ליום 20.12.2018 בשעה 15:00 (מובהר, כי שעות פעילות מזכירות המזמין הינה בימי חול בלבד, בימים ראשון עד חמישי, בין השעה 08:30 ועד השעה
15:00). הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תידונה. אין לשלוח הצעות בדואר ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

7. מודגש, כי בכל מקום בו בוצעה התייחסות בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

האמור כאן הינו בבחינת תמצית בלבד של ההוראות המלאות, המפורטות במסמכי הקול הקורא, אותם ניתן להוריד כאן. ובאתר האינטרנט של עיריית הרצליה.

כמו כן ניתן לעיין בחוזה השכירות המלא כאן.

לאיתור אמנים ואנשי תרבות מתחומי ידע שונים לשכירות חלל סטודיו במשכן האמנים בהרצליה

ההרשמה נסגרה

מהארכיון

from2019-04-11->>till2019-03-19

סיפור ליטאי: לינה לָפֶּלִיטֶה

קאנדי שופ וריקודים אחרים

from2019-04-10->>till2019-04-10

אנסמבל ניקו טין

from2019-03-10->>till2019-02-06

ראיתי הרבה אנשים ברחוב, אחת מהם שאלה אותי מה השעה / רותי דה פריס

תערוכת יחיד

אוצרת: טלי בן נון

from2019-03-02->>till2019-03-03

לא כוחות

שיחה עם ליאת סגל

from2019-01-02->>till2019-03-31

יוהאן לורף

from2018-12-31->>till2019-02-06

ויטה ירוכימוביץ’

from2018-12-29->>till2019-02-28

הילוך מקרי / ליאת סגל

תערוכת יחיד

פתיחה: 12/1, 20:00

from2018-12-13->>till2018-12-13

טקטוניקס 6

פסטיבל מוסיקה חדשה

יום חמישי, 13/12/18

20:30

הכניסה חופשית

from2018-12-11->>till2018-12-20

פרידר בוצמן

from2018-12-07->>till2018-12-17

צ׳ארלס רוס

from2018-10-18->>till2018-11-08

גינטרה מינלגאיטה

GoraParasit

from2018-10-10->>till2018-12-08

כל יום בדיוטי

תערוכה קבוצתית

27/10-2018 - 6/12/2018

from2018-10-08->>till2018-12-31

לוקאס נורר

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2018-10-06->>till2018-10-06

נעם רותם / אקוסטי

הופעה מיוחדת בגינת המשכן

6/10/2018, 20:30

from2018-08-18->>till2018-08-18

על גבול הגופני

שיחה עם יסמין ורדי

from2018-07-01->>till2018-08-02

איציק בדש

תוכנית אירוח

from2018-07-01->>till2018-09-30

וילהלם שרובל

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2018-06-16->>till2018-08-31

כוונת-יתר / יסמין ורדי

תערוכת יחיד

5/7/18-20/9/18

from2018-06-12->>till2018-06-12

נולד בדיר יאסין

הקרנה מיוחדת ושיחה עם הבימאית נטע שושני / 12/6/18, 20:00

from2018-05-06->>till2018-06-09

הדרך לעין חרוד #2 – רצועת הרסס

אפרת גל-נור

from2018-05-01->>till2018-05-31

אירינה בירגר

תכנית אירוח

from2018-04-25->>till2018-05-08

ג׳ינה הלר, נדיה מגדל

תוכנית אירוח

from2018-03-31->>till2018-06-30

ג׳ניפר מאטס

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2018-03-05->>till2018-03-15

פאולינה פוקיטה

from2018-02-21->>till2018-05-05

מתוקות מתות

תערוכה קבוצתית

10/3/2018-5/52018

from2018-02-20->>till2018-05-31

ליסה קודוקה

from2018-02-17->>till2018-02-17

בת אמיתית

שיחה עם אפרת ויטל

from2018-01-05->>till2018-03-31

לוטה ליון

תוכנית אירוח

from2017-12-16->>till2018-02-21

וויני (בת אמיתית) / אפרת ויטל

תערוכת יחיד

06.01.2018-21.02.2018

from2017-12-07->>till2017-12-14

יאן טומיק

from2017-12-03->>till2017-12-03

טקטוניקס 5

לינה לפליט, פייר ברטה, מיק קאונטיוס עם אלכס דרול

3.12.17, 20:00

from2017-11-28->>till2017-10-05

לינה לָפֶּלִיטֶה

פסטיבל טקטוניקס

from2017-11-28->>till2017-12-05

מיק קואנטיוס

from2017-11-28->>till2017-12-05

פייר ברטה

פסטיבל טקטוניקס

from2017-10-28->>till2017-10-28

לא כלום לאף אחד

שיחה עם יאיר ברק

from2017-09-09->>till2017-11-25

היבשות והפנים / יאיר ברק

תערוכת יחיד

9.9.17-25.11.17

from2017-06-27->>till2017-07-31

טבע דומם, מידע חי

פרויקט חדש של מכללת שנקר, מעבדת Inspire לחקר הדימוי, ואוניברסיטת הסורבון בפריז

פתיחה: 08/07/2017

from2017-06-01->>till2017-06-30

אורח: טל שמיר

from2017-05-05->>till2017-05-21

איליה רבינוביץ

from2017-04-27->>till2017-06-20

הארנולפינים / אורית אדר בכר

תערוכת יחיד

27/04/2017 - 20/06/2017

from2017-04-25->>till2017-04-30

ד"ר רינלדו אנדרסון

מגזין תוהו - כנס מס׳ 1

from2017-04-01->>till2017-04-01

זה פסלים מכלום כי אין כלום

שיח אמן עם רועי מנחם מרקוביץ

from2017-03-07->>till2017-03-15

אקסל קנוט, קארין רדליך

שיתוף פעולה עם תיכון הראשונים, הרצליה.

from2017-02-10->>till2017-02-25

אנה ברומלי ועפרי לפיד

from2017-01-07->>till2017-01-07

מפגש עם מאיר טאטי ואייל אסולין

שבת, 7/1/2017, 11:00

from2017-01-01->>till2017-04-04

שוד ושבר / רועי מנחם מרקוביץ

תערוכת יחיד

11/2/2017 - 4/4/2017

from2016-11-22->>till2017-01-28

שופוני יא נאס

מאיר טאטי, אייל אסולין

3/12/2016-28/1/2017

from2016-10-22->>till2016-10-22

שבת בבוקר במשכן

from2016-09-24->>till2016-11-12

מבני הבל / אלישבע לוי

תערוכת יחיד

24/9/2016-12/11/2016

from2016-09-13->>till2016-11-30

נטעלי שלוסר

from2016-09-03->>till2016-09-12

ג׳ים

בית ספר עצמאי למחקר ומפגש בינתחומי במרחב הציבורי

from2016-08-13->>till2016-08-13

שבת בבוקר במשכן

from2016-07-21->>till2016-09-03

סַף

21/7-3/9/2016

from2016-07-05->>till2016-07-20

ליאור זלמנסון

from2016-05-21->>till2016-07-02

מה שכואב מדי לזכור אנו פשוט בוחרים לשכוח

21/5-25/6/2016

from2016-03-26->>till2016-03-26

האנסמבל הקולי הנשי עָלְמַיָּא

המשכן מארח