Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

רונה שטרן

בעבודותיה, רונה שטרן מחפשת אחר דרכים ליצור סולידריות ותשוקה על ידי הצבת אובייקטים טריוויאלים מחיי היום יום. היא מערבבת את השפה המסחרית שיווקית יחד עם צורות מהעולם העתיק, כדי לנסות למצוא מהם המקורות של הדימויים האלו, לחשוף את ההיסטוריה שלהם  כאינדיקאטורים תרבותיים ומסמנים של אידאולוגיה. עבודותיה הם חיפוש אחר האפשרות לחשוף את האינטרסים הפוליטיים שמתחבאים מתחת לאסתטיקה.

תערוכות: