תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

החל מ-2018 מקיים משכן האמנים שותפות עם אגף תרבות ואמנות של הנציגות הפדראלית של אוסטריה. במסגרת שיתוף פעולה זה יגיעו אמנים אוסטרים להתארח ולעבוד במשכן האמנים לתקופות של שלושה חודשים כל אחד.

שותפות זו מאפשרת לאמנים, אוצרים וחוקרים להתגורר בהרצליה ולפעול בה בהקשר מקומי. התוכנית מאפשרת מרחב וזמן לפעולה אמנותית ולחילופי תרבות רב-רובדיים, מספקת סביבת עבודה מקצועית ומעודדת שותפויות בין שדות ידע שונים עבור הקהילה היוצרת. 

בקרוב במשכן

שותפים: