Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

אירינה בירגר

בירגר מוצאת עניין אין-סופי בטבע האדם וכמיהתו לשייכות, רצונו להיות חלק מקהילה, ולהזדהות עם חבריה. כך, נושא הקישוריות מהווה מרכיב מרכזי בעבודותיה, הן במובנו המעשי והן כמבנה מופשט. המשיכה התמידית של העצמי אל החברתי היא סוגיה קבועה במחקרה של בירגר. בעומדה מן הצד, מתבוננת, מנסה האמנית לפזר את המחסומים שבין הקבוצה והפרט תוך התייחסות לאינדיווידואליות, ובכך לאפשר דו-קיום מושלם בין השניים. היא משתמשת במגוון שיטות ואסטרטגיות על מנת לעודד היווצרות קשר שכזה, למשל באמצעות שיתוף אישי ובימוי במרחבים ואתרים נבחרים.

בירגר גדלה בברית המועצות וחוותה בעצמה את כוחם העצום של מנגנוני התעמולה שדיכאו כל ניסיון לחשיבה עצמאית או ביקורתית, מנגנונים שפעלו לעצב מציאות בפועל, אך גם את ייצוגו במישור החזותי. ריאליזם סוציאליסטי ואדריכלות סטליניסטית השפיעו רבות על מסלולה האמנותי. גודלם וסגנונם העצום עוררו פליאה, ענווה, והשתוממות, בדומה להשפעה החזותית של הכנסייה האורתודוקסית הרוסית על הרכבים other sacred formations   קדושים אחרים. כך, בירגר חוקרת לעומקן אסטרטגיות חזותיות וערכים מנחים של מגוון דתות, כתות, ומשטרים טוטליטריים, ומשלבת את כולם בעבודותיה. סימטריה מרכזנית, תבניות, סיסמאות, והגישה המונומנטאלית מופיעים בכל המדיות שהיא עוסקת בהם – רישום, וידאו, אנימציה, ואמנות מיצב.

תכנית אירוח

שותפים:

מהארכיון

from2018-06-12->>till2018-06-12

נולד בדיר יאסין

הקרנה מיוחדת ושיחה עם הבימאית נטע שושני / 12/6/18, 20:00

from2018-05-06->>till2018-06-09

הדרך לעין חרוד #2 – רצועת הרסס

אפרת גל-נור

from2018-04-25->>till2018-05-08

ג׳ינה הלר, נדיה מגדל

תוכנית אירוח

from2018-03-05->>till2018-03-15

פאולינה פוקיטה

from2018-02-21->>till2018-05-05

מתוקות מתות

תערוכה קבוצתית

10/3/2018-5/52018

from2018-02-20->>till2018-05-31

ליסה קודוקה

from2018-02-17->>till2018-02-17

בת אמיתית

שיחה עם אפרת ויטל

from2018-01-05->>till2018-03-31

לוטה ליון

תוכנית אירוח

from2017-12-16->>till2018-02-21

וויני (בת אמיתית) / אפרת ויטל

תערוכת יחיד

06.01.2018-21.02.2018

from2017-12-07->>till2017-12-14

יאן טומיק