Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

ג׳ניפר מאטס

האמנית ג׳ניפר מאטס (ילידת 1982, גרמניה) מתארת עצמה כחוקרת בתחומי הוידאו והעשייה הקולנועית.

עבודתה נעה בין תיעוד לבדיה, עם זיקה חזקה להומור, פואטיקה ורקע תיאורטי. למאטס זיקה לטקסט ותיאוריה, ועבודתה מבוססת על מחקר תיאורטי מקיף.תהליכי הפקת עבודותיה כוללת יצירת גופי ידע ארכיוניים של טקסט ודימויים, בד בבד עם השמעת קולה הייחודי.

גוף העבודות של מאטס מציע נקודת מבט סקרנית, והומוריסטית לעבר נושאים הנוגעים בישות האנושית, על ידי התחקות אחר התפתחויות חברתיות-תרבותיות, כלכליות, פסיכולוגוית, פוליטיות, ואחר תהליך ייצור הדימויים בעת הזו. על ידי מחקר בוירטואלי ובממשי, ושימוש במדיית ההמונים העכשווית בפעולת אמנות תלויית זמן, מביאה בפנינו מאטס מבט ביקורתי על הקולנועי, הוירטואלי והממשי, והמקומות בהם הם חופפים. סרטיה בנויים כקולאז׳ים המתמודדים עם הלא מודע והמובן מאליו כאחד.

מאטס מתארחת במשכן במסגרת שיתוף פעולה עם אגף תרבות ואמנות של הנציגות הפדרלית של אוסטריה, ומכון תרבות אוסטרית בישראל.

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

שותפים: