Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

וילהלם שרובל

וילהלם שרובל הינו אדריכל ואמן חזותי שחי ועובד בווינה. עבודותיו מתמקדות ביחסי הגומלין שבין אדריכלות ומדיות אמנות שונות, והדרכים שבהןהוא יכול להרחיב את מיומנותו בתחומי מדיה ותרבות חזותית.

שרובל חוקר התנהגויות אישיות יומיומיות והתנהלות ציבורית כסוגיות פוליטיות, ועושה שימוש באמצעי מדיה שונים בכדי להציג את ממצאיו ומבט ביקורתי על נושאי אקטואליה. הוא משתף פעולה עם שתי קבוצות המבוססות בווינה – קבוצת החשיבה TAB וגם Janusch, קולקטיב חזותי.

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

שותפים: