Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

לוטה ליון

יצירת אובייקטים, מיצבים, רישומים, וצילומים היא הדרך בה לוטה ליון מתמודדת עם היחסים בין ערכים אסתטיים ושימוש מעשי. החפצים נדלים מן המציאות בכדי להזכיר לנו, למרות צורתם המינימליסטית והמופשטת, את חוויות היום-יום עם רהיטים או צורות אדריכליות. עבודתה אינה עוסקת באובייקטים כיחידות עצמאיות ויחידניות, אלא מתמקדת אופני ייצוג שונים והשלכותיהם על ייצוג האמנות. היא מרבה למקם את האובייקטים שלה במנחים בלתי יציבים, וכך לאזכר את הטיב הארעי של משמעות כתופעה כללית קיימת. רגישותה של ליון לחומרים שימושיים ואיכויות הצבע, יחד עם תפיסתה בנוגע להפשטה, מדגימות מודעות להפרעות שמפרות את הסדר בין השכלתני והחושני, בין השימושי והחזותי.

ליון מתארחת במשכן במסגרת שיתוף פעולה עם אגף תרבות ואמנות של הנציגות הפדרלית של אוסטריה

תוכנית אירוח

שותפים:

מהארכיון

from2018-06-12->>till2018-06-12

נולד בדיר יאסין

הקרנה מיוחדת ושיחה עם הבימאית נטע שושני / 12/6/18, 20:00

from2018-05-06->>till2018-06-09

הדרך לעין חרוד #2 – רצועת הרסס

אפרת גל-נור

from2018-05-01->>till2018-05-31

אירינה בירגר

תכנית אירוח

from2018-04-25->>till2018-05-08

ג׳ינה הלר, נדיה מגדל

תוכנית אירוח

from2018-03-05->>till2018-03-15

פאולינה פוקיטה

from2018-02-21->>till2018-05-05

מתוקות מתות

תערוכה קבוצתית

10/3/2018-5/52018

from2018-02-20->>till2018-05-31

ליסה קודוקה

from2018-02-17->>till2018-02-17

בת אמיתית

שיחה עם אפרת ויטל

from2017-12-16->>till2018-02-21

וויני (בת אמיתית) / אפרת ויטל

תערוכת יחיד

06.01.2018-21.02.2018

from2017-12-07->>till2017-12-14

יאן טומיק