לוטה ליון

יצירת אובייקטים, מיצבים, רישומים, וצילומים היא הדרך בה לוטה ליון מתמודדת עם היחסים בין ערכים אסתטיים ושימוש מעשי. החפצים נדלים מן המציאות בכדי להזכיר לנו, למרות צורתם המינימליסטית והמופשטת, את חוויות היום-יום עם רהיטים או צורות אדריכליות. עבודתה אינה עוסקת באובייקטים כיחידות עצמאיות ויחידניות, אלא מתמקדת אופני ייצוג שונים והשלכותיהם על ייצוג האמנות. היא מרבה למקם את האובייקטים שלה במנחים בלתי יציבים, וכך לאזכר את הטיב הארעי של משמעות כתופעה כללית קיימת. רגישותה של ליון לחומרים שימושיים ואיכויות הצבע, יחד עם תפיסתה בנוגע להפשטה, מדגימות מודעות להפרעות שמפרות את הסדר בין השכלתני והחושני, בין השימושי והחזותי.

ליון מתארחת במשכן במסגרת שיתוף פעולה עם אגף תרבות ואמנות של הנציגות הפדרלית של אוסטריה

תוכנית אירוח

שותפים: