Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

אלישבע לוי

פני השטח המרכיבים את הפנטזיה עומדים גם במרכז העבודה החתן של אלישבע לוי.

לוי מרבה ליצור פריטי נייר וסביבות נייר: מעין קליפות דקות, פגיעוֹת, אשר מפנות את המחשבה אל קיומנו האזרחי-פחות-ופחות והצרכני-יותר-יותר. לתערוכה זו בחרה לוי ליצור את הגרסה שלה לעוגת החתונה.

מקורה של עוגת החתונה במסורת עתיקה, שניתן להתחקות אחריה עד לימי האימפריה הרומית, שם נהוג היה לבצוע לחם טרי מעל ראשה של הכלה כסמל לסופה של תקופת הבתולין שלה, כסגולה לפריון וכהצהרה לבעלותו של החתן עליה (מכאן גם המסורת היהודית של אפיית חלה קלועה לטקס הנישואין, שהחתן מברך עליה "המוציא" בטרם מחלקים ממנה לאורחי החתונה). במשך המאות נקשרו בעוגת החתונה מנהגים רבים ואמונות רבות, ובהן חיתוך העוגה (הפעולה הראשונה שבני הזוג מבצעים יחד לאחר נישואיהם, ובעבר ביצעה הכלה לבדה), צבעה הלבן (מעין שעתוק של שמלת הכלה הצחורה, המסמלת טוהר ובתולין) וריבוי הקומות, המסמל פריון.

עוגת הכלולות – שלא פעם מופיעים עליה גם ייצוגים סמליים של החתן והכלה לצד כהנה וכהנה עיטורים בזיגוג ובבצק סוכר – היא פריט מופרז מעצם טיבו. חשיבותה ביכולתה להתבלט, כמוה כמו פריטים יקרים אחרים שמשמשים לערב אחד ויחיד: שמלת הכלה, הרכב המהודר שבני הזוג נוסעים בו, סידורי הפרחים.

עוגת החתונה של לוי נשמעת לכל הציוויים ומקיימת כל-כולה את החוקיות הנהוגה. היא לבנה, צחורה ומרהיבה, עוגה מושלמת, אך קומותיה ועיטורי הפרחים המקשטים אותה עשויים כולם נייר. היא חגיגית ועלובה בעת ובעונה אחת. השימוש בחומר הדק והפגיע מותיר את כל כולה פני שטח משוללי תוכן.

את עוגת החתונה הזאת, שסכין נייר אימתנית נעוצה בה, נושא החתן – ובעצם, קליפת חתן עשויה נייר. נדמה שהוא נמחץ תחתיה. כל הסצינה ניתנת למעיכה וכיווץ לכדי כדור נייר שניתן להשליכו בקלות.

תערוכות: