Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

אפרת גל-נור

עיקר עיסוקה בציורי Site specific של הנוף הישראלי.

עבודותיה עוסקות במחקר מתמשך על היחס בין הנוף לתרבות בישראל תוך בדיקת ההקשרים לנוסטלגיה, זיכרון, סטריאוטיפים, מוסכמות תרבותיות ופנטזיות. נקודת המוצא לעבודות הינה האופן בו אנו חווים ומתבוננים במרחב, בטבע ובארכיטקטורה.

מהלך עבודתה מתאפיין בהגעה ושיטוט במקום, צילום וציור. כל זאת תוך עיסוק ביחס בין צורה ומקום קונקרטיים לבין פעולה מוחקת, פרטיקולארית ואישית.

בחירתה בנוף הישראלי כמושא היא בין השאר בשל היותו ממד טעון ודינמי בשאלות סימון ושליטה שטרם קובעו בישראל ועדיין מתהווים בפועל ביומיום.

גל-נור הינה בוגרת המדרשה לאמנות בבית ברל, את התואר השני עשתה בחוג לאמנות באוניברסיטת חיפה. כמו כן למדה ב JSS אצל ישראל הירשברג.

לפרטים נוספות ועבודות קודמות

 

תערוכות: