Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

יגאל פרדו

מאז ימי שרותי הצבאי כצלם ודרך לימודי האקדמיים במכללת הדסה בירושלים, הפך הצילום עבורי לדרך חיים. אני מצלם כאמן, אני מצלם כאיש משפחה ואני מצלם אמנות לפרנסתי.

כאשר אני מצלם, אני נמצא בסוג של מרחב אישי ופנימי שבו אני בודק בדרך ויזואלית את המציאות והעתקת המציאות ע"י המצלמה נשאר ועודנו מעשה מרגש ומכונן עבורי.

אני מאמין שכאשר אני מצלם , המציאות המתקבלת בתצלומים רחוקה מלהיות דוקומנטרית או ריאליסטית ולחילופין, מתקבלת מציאות פואטית שהינה תוצאה של חיפוש של שנים אחר המימד הזה בתוך המציאות.

האפשרות ליצור מימד פואטי במציאות הישראלית המאד לא פשוטה הינה עמדה עקרונית עבורי.

עבודותי נוצרות בשתי פאזות. במהלך הראשון של היצירה אני יוצא אל החוץ, אל העולם וקולט אותו דרך ה"פילטר" האישי שלי, נקודת המבט המסויימת שפיתחתי במשך השנים. השלב השני מתאפיין בעבודת עיבוד דיגיטלית שבה אני כופה על התצלומים מימדים נוספים המעניינים אותי ובכך אני מרחיב את ההקשר המקורי של התצלום לעולמות רחבים יותר.

 

האתר של יגאל פרדו

אמן הבית

2015-8