Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

יערה אורן

סדרת התצלומים אני | חתונות | שירותים של יערה אורן מכילה עשרות דימויים שחוזרים על עצמם: דיוקנאות שלה מול מראת שירותים בגני אירועים שונים. אורן מתפרנסת בין השאר מצילום חתונות. בכל ערב שבו היא משמשת אחת מנותני השירות הבלתי נראים בגני האירועים השונים היא מבצעת טקס קטן, אישי ופרטי, בזמני ההמתנה של האירוע (לפני שהחלו להגיע האורחים או לקראת סופו), ומתעדת את עצמה בחטף מול מראת חדר השירותים. היא ניצבת במרכז כל תצלום, חמורת סבר, ובידיה המצלמה המכוונת אל המראה. זו התמונה היחידה שהיא משאירה על כרטיס הזיכרון של המצלמה לאחר שהיא מוחקת בתום העבודה את כל יתר הקבצים – כלומר, את תוצר שירותי התיעוד (הזיכרון) שהיא מספקת.

כשם שלתצלומי החתונות יש אופי חזרתי, גם סדרת התצלומים של אורן מציגה וריאציות על נושא יחיד. מבט על שלושים הדימויים מתוך הסדרה המוצגים בתערוכה חושף את התפרים הגסים של תפאורת היכלות השמחה. הקומפוזיציה החוזרת על עצמה מאפשרת לנו להבחין ביתר קלות בפרטים המשתנים: אריחי הקרמיקה, גופי התאורה, מטהרי האויר, מתקני הסבון, הנייר הרציף והאוויר החם, שאיננו רגילים לתת עליהם את הדעת, הופכים כאן לעניין עקרוני. עינינו נפקחות אל קליפת העיטור והיופי של גני אירועים, אל התאורה המלאכותית והמוגזמת, אל מאמצי העיבוד והזיוף שתכליתם לחקות את האותנטי, האורגני והטבעי. אורן עצמה, כאמור, ניצבת במרכז כל תצלום, בין מטהר אוויר למתקן ייבוש ידיים, לבושה באיפוק כדי להיטמע בין האורחים, רואה ואינה נראית – עדה שבידיה מכשיר עדות, ולכאורה כלל אינה אמורה להיקלט בעדשת המצלמה.

תערוכות: