Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

נטשה קרואנה

סדרת התצלומים מעשייה למכירה של נטשה קרואנה מציגה כמאתיים תצלומי חתונה שפני המצולמים נמחקו מהם. את התצלומים מצאה קרואנה באתרים המשמשים פלטפורמות מכירה לשמלות כלה, והפנים נמחקו מהם כבר במקור. קרואנה מתחקה אחר מנהגן של נשואות טריות למכור את השמלה – אולי החוליה המרכזית במערך הפריטים המרכיבים את פנטזיית החתונה המושלמת. מחיקת הפנים היא פעולה שמטרתה להשאיר את טקס החתונה הפרטי בחזקתה של המוכרת גם לאחר שפירסמה אותו במרחב הציבורי.

קרואנה פותחת בדיאלוגים עם כלות שונות בעודה מתחזה בעצמה לכלה המחפשת את השמלה המושלמת. הכלות-לשעבר חושפות בפניה כיצד השמלה הופכת את הלובשת אותה לנסיכה ליום אחד ואז מאבדת מערכה והופכת לפריט מיותר, שנדרש לפנות את מקומו לטובת "החיים עצמם" (בין אם מדובר במחסור כספי, ברצון לסדר את הארון, בצורך לפנות מקום לילדים או בגירושים). חליפת האימיילים מאפשרת לקרואנה להשיג את התצלומים ברזולוציה גבוהה ולהבין מדוע להוטה כל אחת מן הכלות-לשעבר למכור את שמלתה. התשובות שסיפקו לה הופכות לטקסט שמופיע על הקיר לצד התצלומים: סוג של אינדקס המהווה מעין הסבר לסיבות שבגללן טושטשו ונמחקו הפנים מן התצלומים.

פעולת ההסתרה והמחיקה מייצרת אוסף דימויים מטריד. שפתו האסתטית מעלה על הדעת ייצוג של קורבנות וחשודים במעשי פשע. החסימה האלימה של הפנים מתירה את רסן הדמיון הנסמך על זיכרון אישי וקולקטיבי של טראומה. תצלומי החתונה המבוימים אמורים לתת תוקף לטקס, אך פעולת המחיקה הופכת אותם למעין מסמכי עדות.

איסוף דימויים רבים להפליא מחתונות של זוגות שונים ממקומות שונים, שחוזרים על עצמם עד זרא, מאפשר לקרואנה לחקור את פעולת הייצוג של החוויה המשותפת. היא מארכבת את הרכיבים של דימוי הכלה המושלמת, מאפשרת לנו להבחין באמצעי השליטה הסמויים המנחים את הדמיון הקולקטיבי, ובכך חושפת אותנו כקורבנות.

תערוכות: