Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

מום / להלי פרילינג

לא המוות הוא האויב הגדול, אלא הזמן והשיכחה, המכלים את היופי. להלי מנשקת את המתים. יפיפיות שהיא מעירה. מנסה להשיב נשימה לאמא, לזוג אוהבים, לאליל רוק מקומי, לרוח הנעורים. געגוע הוא גם כאב שמחבר בין אלה שמתו לאלה שעוד ימותו, שרוקד עם הזמן אל מול יופיו של הגוף המתמעט, בתקוה להשיבו אל החיים, במשאלה שנועדה מראש להיכשל.

העמלנות של פרילינג חותרת לשלמות אך כמעט תמיד נטוע בה פגם. הצימודים המנוגדים חושפים מנעד רחב של השתקפויות ריאליסטיות ומצביעים על הקלקול שמתקיים בתוך השלמות, על אהבת המום.

בקרוב במשכן

פתיחה: יום שבת, 14/5/22, 20:00

אוצרת: טלי בן-נון

שותפים:

בקרוב במשכן

from->>till

גוני ריסקין

קפה יודפת

תוכנית אירוח לאמנים ישראלים

from2021-10-19->>till2022-05-31

קפה יודפת

קפה יודפת - אמנים ויוצרים ישראלים בתוכנית אירוח