Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

מכון התרבות של ליטא

מכון התרבות של ליטא, נוסד ע"י משרד התרבות של רפובליקת ליטא. מטרתו לקדם תרבות ליטאית ברחבי העולם ולהציג את המדינה באמצעות תרבותה העשירה. בין היתר, מכון התרבות מארגן ומתאם תוכניות לימודי תרבות ליטאית באתרים שונים בעולם, מקיים חילופי תרבות ושיתופי פעולה עם שותפים וקבוצות, מפעיל תוכניות תרבות בליטא ומחוצה לה, ומהווה שותף מסייע לעבודתם של נספחי תרבות ליטאים במדינות שונות. מכון התרבות של ליטא פועל לייצג באופן אפקטיבי ומועיל אמנות ליטאית מקצועית לעולם כולו.

תערוכות: