Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

קפה יודפת

קפה יודפת

אמנים ויוצרים ישראלים בתוכנית אירוח

 שמחים מאוד לספר על 6 האמנים.יות והיוצרים.ות שנבחרו להשתתף בתכנית האירוח של משכן האמנים הרצליה (ובתמיכת מועצת התרבות של מפעל הפיס).
יעלו ויבואו להתארח במשכן, לעבוד על פרויקטים אישיים בליווי הצוות האוצרותי, להשתתף בפעילויות קהילתיות וכמובן לשבת על קפה:

בשנת 2020 נעצרה תנועת האמנים הבינלאומיים לתוכנית האירוח של המשכן בעקבות התפשטות וירוס הקורונהבתקופה זו שימשה תוכנית האירוח בעיקר אמנים ישראלים מהארץ ומהעולםשינוי זה הביא לסדרה של מפגשים ושיתופי פעולה בין אמנים שלא היתה להם כל היכרות מוקדמתתחושת הגילוי והאווירה היוצרת שהתפתחה בתקופה זוהביאה אותם לכנות בחיבה את תוכנית האירוח ״קפה יודפת״ (שילוב של שם הרחוב בו נמצא המשכן ו״קפה כסית״ המיתולוגי שכינס אליו במשך עשורים את מיטב היוצרים הישראלים).

ברצוננו להמשיך ולחזק תנאי יצירה אלוואת היכולת להזמין עוד אמנים ישראלים ליטול בה חלקבמהלך שנת 2021 יחזרו להתארח אמנים בינלאומיים במשכןובכוונתנו ליצור שיתופי פעולה בינם לבין מקבילים ישראליםהפעלת תוכנית זו תהיה הרחבה משמעותית של אפשרויות הרזידנסי של משכן האמנים בזירת הפעולה המקומית.

ליווי אוצרותי

הליווי האוצרותי של תוכנית האירוח לאמנים הישראלים במשכן יופקד בידי מנהל המשכןרן קסמי אילן והאוצרת טלי בן נוןתפקידם יהיה לעבוד יחדיו עם יוצרים שיבחרו בכדי לממש את הפרויקטים השונים בתקופת שהותםליזום מפגשים בין האמנים השונים (אלו המתארחים בתוכנית האירוח ואמני הבית של המשכן), ושילוב מהלכים חדשים בתוך גוף העבודה של כל אחד ואחת מהם.

טרום רזידנסי

האוצרים המלווים יפגשו באמנים שיבחרו עוד לפני תקופת הרזידנסי בכדי לבחון יחדיו את ההצעות שהגישוולבנות יחדיו תוכנית פעולה למימושויוסכם על פעילות למען הקהילה שתתקיים בתקופת הרזידנסי או בסמוך לה.

תקופת רזידנסי

תכנית הרזידנסי עתידה להתקיים במשך 18 החודשים הבאיםכל יוצר ישתתף בתוכנית לתקופה של עד שלושה חודשיםבתקופה זו יקבל דירת מחיה ועבודה במשכן האמנים הרצליהושכר חודשי של 3000במקרים מסויימים ניתן יהיה לפצל את תקופת הרזידנסי ע״פ צרכי הפרויקט והאמןבמהלך תקופה זו יתקיימו פגישות שבועיות עם הצוות האוצרותיומפעם לפעם מפגשים עם אמנים נוספים הפועלים במתחם כאורחיםאמני ביתאו אמנים המציגים בגלריהמשתתפי התוכנית יוזמנו לקחת חלק בפעילויות השונות של המשכןואף להציע פעילויות בעצמםההשתתפות בתוכנית האירוח אינה מחייבת הצגת פרויקט מסכם של תהליך העבודה בסופההשהות מאפשרת לכל אורח להתמקד בגוף העבודות האישי שלואך גם להשפיע על סדר היום של המשכן למשך תקופהאנו מעודדים מפגשים בין שדות ידע שוניםיציאה מאזור הנוחותוחיבורים בלתי צפויים.

פעילות קהילתית

משכן האמנים הרצליה מייחס חשיבות עליונה לאחריותם של מוסדות אמנות לסביבתם המיידיתלפיכךכמרחב פעולה ציבוריהמשכן מצוי בתהליך מתמשך של חיפוש ואיתור שותפים לעשייהובכלל זה מוסדות חינוךיוצריםאמנים ותושביםכדי לבסס תוכניות ופרויקטים משותפיםלצד זאת הוא מארח פעולות קהילתיותשכונתיות ועירוניות של יחידים וארגונים.

הפעילות וההשתתפות הקהילתית של משכן האמנים נסמכת על הידע הנצבר ומתפתח בחלל התצוגהבתוכניות האירוח ובחללי הסטודיו כדי לעודד דיאלוג ופנייה לקהלים שוניםהמשכן יוזם פעילויות מסוגים שונים ומפעיל תוכניות שבבסיסן שיתופי פעולה עם גורמים שונים בשדה האמנותעם מערך החינוך העירוניעם תושבי השכונה ועם קבוצות וארגונים נוספים.

מתוך הבנה כי כל אמן ופרויקט שוניםההשתתפות הקהילתית של כל אחד מהמשתתפים בתוכנית תיקבע במשותף עם הצוות האוצרותיההצעות שישלחו האמנים לקול הקוראיבחנו אל מול צורכי הקהילות השונות בהרצליה בכללושכונת הרצליה ב׳ בפרטבנוסף יבחנו אפשרויות הפעולה השונות על פי התוכנית הציבורית המתוכננת של משכן האמנים לשנים 2021-2022.

הצוות האוצרותי וצווות המשכן יסייעו בידי האמנים השונים להפיק ולממש את תוכניותיהם הקהילתיותבאחריות צוות המשכן לחבר בין האמנים והפרויקטים השונים לקהילותבודדיםמוסדותו/או אגפי עירייה רלוונטים ע״פ צרכי כל פרויקטולסייע בהפקתםבאחריות צוות הליווי האוצרותי לתרום מנסיונם באמנות מחוייבת קהילתיתבכדי לממש פעולות קהילתיות בעלות אופי שונהשפונות לקהלים מגוונים.

זמני הפעילות למען הקהילה יוסכמו מראש בין כל אמן.ית לצוות האוצרותי.

דירות האירוח

הדירות במתחם מרוהטות ומאובזרותוכוללות סלוןמטבחכמה חדרי שינהמיזוג ואינטרנט אלחוטימכונת כביסה ומייבש זמינים לשימוש משותף לכלל הדירותהמשכן מזמין אמנים ואוצרים להתארח בדירות המתחם וליהנות גם משירותי משרד שונים בתקופת שהותם.

 

בקרוב במשכן

קפה יודפת - אמנים ויוצרים ישראלים בתוכנית אירוח

שותפים: