Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

דלת הזזה / טל גולני

טל גולני (נ.1985) חיה ועובדת בתל אביב.  בוגרת תואר ראשון (2013) המדרשה לאמנות B.Ed.F.A

הציגה בתערוכות קבוצתיות בארץ ותערוכת יחיד בגלריה P8 באוצרות אורית בולגרו (2017)

ב 2019 צפוייה להציג שתי תערוכות יחיד, האחת במשכן האמנים בהרצליה באוצרות ובגלריה בגליל

גולני מתמקדת בזירות התרחשות פוטנציאליות. עבודותיה נעשות בהשראה של דימויים אדריכליים, ומנכיחות את מערכת היחסים בין פנים וחוץ, ממשי ומדומיין. הפעולה הציורית נעשית במטרה לטשטש אתרי פעילות מוכרים, לרוקן אותם ממהותם, במטרה לעורר שאלות אודות מקום, והפעולות המתקיימות בו. דרך מיצבים ציוריים, גולני חוקרת מה ממשיך להיות נוכח במבנה מסוים שהפונקציה אשר לשמה נועד נעדרת ממנו. מהי החוויה שניתן לחוות בו כאשר תכליתו נעדרת תשתית ואין לו עוד יכולת לתפקד. הציורים הינם גדולי ממדים מאפשרים השתהות והיטמעות בקו התפר שבין המציאות הקיימת לזו המצוירת.

במהלך השנתיים האחרונות, נוספה לעיסוקה בחלל שאלת מקומו של הצופה. עבודות מתקופה זו, נוצרו בהשראת גילוי ותיעוד של מרחבים מסוגים שונים. ציורים אלה מתפקדים כמיצב המבנה מחדש את אתר ההתרחשות בתוך חלל התצוגה. הם עוטפים את הצופה לכדי הפיכת הציור לאלמנט מרחבי בפני עצמו. מתוך כך, בוחנת את תפקודו של הצופה נוכח הדימוי המקיף אותו, והדיאלוג שנוצר ביניהם.

 

בקרוב במשכן

תערוכת יחיד

פתיחה: 20/7, 20:00

אמנים משתתפים: