Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

סילביה אקרמן

סילביה אקרמן יוצרת וחיה בוינה.

אקרמן יוצרת מערכות יחסים בין צורה ושבמרכזן האינדיבידואל המתקיים במצבים סוציו-אקונומיים שונים. היא משתמשת במגוון רחב של אמצעים אמנותיים: מדיה דיגיטלית וחללים פיזיים, מייצבים, וידאו, שימוש באובייקטים ופיסול. אקרמן היתה הראשונה הראשונה לזכות בפרס לאמנות מדיה מטעם עיריית וינה וזוכת הפרס הלאומי האוסטרי לאמנות מדיה.

זאת לצד פרסים ואותות רבים אחרים.

אקרמן מתארחת במשכן במסגרת שיתוף פעולה עם אגף תרבות ואמנות של הנציגות הפדרלית של אוסטריה, ומכון תרבות אוסטרית בישראל.

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

שותפים: