Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

סלון טכנופוליטיקה


עם סילביה אקרמן, ליאור זלמנסון, ג׳ראלד נסטלר, מושון זר אביב, דורון גולדפרב, צילה חסין, וולקמר קליין, פליקס סטאדלר, אודי אדלמן, אקסל סטוקבורגר, ענת בן-דוד, ג׳ראלג סטראוב, תומאס ת׳האלר, ורן קסמי אילן.

 טכנופוליטיקסהיא פלטפורמה עצמאית ורב-תחומית של אמנים, עיתונאים, חוקרים, מעצבים, ומפתחים שהושקה ב-2009 כקבוצת דיון ברשת על ידי ארמין מדוץ' ובריאן הולמס. ב- 2011, הפלטפורמה הפכה למעגל שותפים שנהגו להיפגש תדיר בווינה כדי להקשיב להרצאות ולנהל שיח. TECHNOPOLITICS גם מארגנים כנסים רב-תחומיים ומחקרים בינלאומיים משותפים. אחד מנושאי המחקר המרכזיים של הקבוצה הוא חקר ביקורתי ובוחן של תהליכים היסטוריים רחבי-יריעה שמובנים מפרדיגמות טכנו-כלכליות. בעזרת גישה רב-תחומית, נחשפים הקשרים שקושרים בין תהליכים אלו לביטויים תרבותיים בני זמנם, וגם עבודות עכשוויות של המשתתפים.

 

מבין מגוון האירועים ושיטות העבודה, הקבוצה עורכת "Evenings TECHNOPOLITICS" (אירועים ציבוריים-למחצה להצגת פרויקטים ולאחר מכן שיח מונחה וארוחה), "Salons TECHNOPOLITICS" (מפגשי שיח ציבורי בנושאים שנקבעים מראש), וה-" TECHNOPOLITICS TIMELINE: TRACING INFORMATION SOCIETY" (מרחבי ידע בניהול אוצרותי שכוללים סדנאות, מפגשי שיח, ותערוכות). בנוסף, הקבוצה החלה לאחרונה לפתח פורמט חדש ביחס לנושא " “Deep Horizon -The Culture of Forecasting

עבורנו, זהו הצעד הראשון בבניית שותפות של אנשי מקצוע מתחומי ידע שונים מאוסטריה וישראל – התכנסות לשם חקירה ושיתוף פעולה בנושאים שקשורים לנורמות עכשוויות באמנות, שיתוף ניסיון וידע מקצועי, וצורות אקטיביזם שחוצות את גבולות המעורבות האזרחית המסורתית.

 שבעה חברים מקבוצת TP יתארחו במשך שבוע במשכן האמנים הרצליה ויערכו סדרת מפגשים עם אנשי מקצוע מקומיים. אירוע פתוח לקהל יתקיים ביום שבת, ה-29 בפברואר, בשעה 18:00. הכניסה חופשית.

בקרוב במשכן

29/2/2020

18:00

שותפים:

בקרוב במשכן

from2020-02-24->>till2020-03-03

וולקמר קליין

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2020-02-26->>till2020-03-02

דורון גולדפרב

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2020-02-28->>till2020-02-28

חיים חדשים

שיחה עם המעצבת דנה כהן

במסדרת התערוכה ״סאנשיין״

28/2/2020

12:30

from2020-02-29->>till2020-04-30

אפרת קליפשטיין , תערוכת יחיד

פתיחה: 14/3/2020