Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

דלת הזזה / טל גולני

מסגרת האלומיניום החומה של דלתות הזכוכית הכהות המובילות לגינת משכן האמנים: זה המראה הראשון הנגלה לעיני הבאים בשערי הגלריה. כבר במבואה הקטנטנה, עוד בטרם נחשף בפנינו המוצג בחלל, חצר המשכן נפרשת לפנינו ירוקה ושטופת שמש. דלת זו, שעל שמה נקרא מיצב הציור של האמנית טל גולני, מוכפלת. מופעה הממשי, הקבוע, ניצב על עומדו ומזמין את הבאים לצאת אל הגינה, אך היא ניצבת גם בירכתי הגלריה, מצוירת על בד גדול שהוא חלק מתוך ציור מפרקי מתמשך, 17 מטר אורכו, שחלקיו מוצבים על רצפת הגלריה בזוויות שונות, כמעין מחיצה. חלל התצוגה עצמו גלריית משכן האמנים נבחנת כזירה אדריכלית, ובחינה זו פוערת בה מרחבים אפשריים נוספים.

את מיצבי הציור של גולני מניעים דימויים אדריכליים המשמשים אותה כדי לבחון את המרחב הממשי ואת מרחב הציור. גוף העבודות שלה שופע מרחבי פעולה: חדרי סטודיו, אולמות תיאטרון, חללי תצוגה, אוהל קרקס, מסלול מירוצים, זירת אִגרוף. כולם זירות פרפורמטיביות, ולמעט חללי הסטודיו, כולם אמורים להכיל קהל. אלא שבעבודותיה של גולני הם ריקים הן ממופיעים והן מצופים.

אבל מה הם מושבים ללא קהל היושב בהם? מה נותר מתבניתו של המקום מרגע שהפונקציה היעודה לו הושעתה? החללים שבהם עולים חֶזְיוֹנוֹת התרבות (הצגות התיאטרון, תערוכות האמנות וכן הלאה) הם גיבורי החזיונות שגולני מביאה בפנינו, אך בהיותם שוממים מפעילוּת הם בגדר גיבורים שנעקרו מתוך עלילת גבורתם. תכליתם הופשטה מעליהם. הם ממתינים ריקים, תלושים כביכול מן המרחב ומן הזמן. והנה, דווקא כאשר הם מוצגים עירומים, כשלעצמם, ונחשפים לעינינו במלוא גשמיותם בלא התרחשות שעשויה היתה להתקיים בכל אולם שהוא, בכל מסלול שהוא, בכל אוהל שהוא מופשטת מעליהם כביכול גם זהותם הספציפית, הקונקרטית.

החללים שגולני מביאה אל הבד הופשטו אם כן לכלל תבנית. ארכיטיפ. כך קורה גם משום שאין מדובר במקומות אקראיים, כי אם במרחבים מסומנים, מרחבים שבהם נוצרת תרבות. וככאלה הם אינם רק אתרים פיזיים, אלא גם מרחבים סימבוליים. אתרים של קדושה מחולנת. מעשה הציור ומעשה הצפייה נעשים אצל גולני לאיברי הפולחן שבאמצעותו נתפשים הן הממשי והן ייצוגו וכדרכם של טקסי פולחן, זמן הטקס הוא הזמן המיתי, האלזמני, המתחדש, החוזר ונשנה. ובזמן מיתי כזה, קהל באי התערוכה אינו רק שוחרי האמנות שנקבצו ובאו דרך מקרה ביום מסוים ובשעה מסוימת, כי אם הקהל. היעדרם מן הבד מקנה תוקף אלאישי, כמעט, לנוכחותם מול הבד.

שאלת מקומו של הצופה (הנמען) וחקירת האפשרויות השונות של חוויית הגבול בינו ובין החלל הציורי מעסיקה את גולני במהלך השנים האחרונות, וככל שהיא מעמיקה בה, כן גדלים הציורים שהיא מציגה. הם החלו לחרוג מגבולות המסגרת היחידה, ולהצטרף יחד לכדי מיצבי ציור מתמשכים המקיפים את הצופה ומבנים מחדש אתרי התרחשות בתוך חללי התצוגה. מערכי הציורים הללו מאפשרים לגולני לזמן לנו השתהות על קו הגבול שבין המציאות הקיימת למציאות הבד המצויר.

גבול זה הואהוא המקום שבו נדחק חלל התצוגה אל הרקע, כביכול, כדי שנוכל להפנות את תשומת לבנו המלאה אל האמנות המוצגת בו. ובעוד חלל התצוגה נדחק אל הרקע, החלל הציורי פורץ אל החזית. מערכי הציור של גולני משבשים את יכולתנו לעבור את הגבול זה, וההשתהות עליו מאפשרת לנו להיחלץ ממעמד הצופים הסבילים ולהכיר בכוחנו, בתפקידנו הפעיל מול עבודת אמנות.

"דלת הזזה" היא הפעם הראשונה שבה אחד ממיצבי הציור תלוייהחלל של גולני מוצג בחלל המצויר עצמו. משכן בתוך משכן: האחד נפרש סביבנו במלוא עוצמת חומריותו, ואילו האחר מקיף אותנו בלא מרחב מוגדר ובלא זמן מוגדר. צל כחלחל של הגלריה, הדהוד שאינו מסונכרן איתה.

מופע זה של חלל הגלריה אינו רק שיקוף של החלל הקונקרטי, אלא גם הבניה מחודשת שלו. גולני בונה אותו מחדש ומשליטה בו סדר חדש. בחלל המיוצג יש פינות נסתרות, פתחים המובילים למסדרונות, עמודים רבים (שאינם קיימים בחלל הגלריה הקונקרטי, ומתרבים בציור באופן לא הגיוני ואפשר לומר גם, באופן שהגיוני רק בְּציור) ורצפה עשויה קורות עץ (בניגוד לרצפה הבהירה של גלריית המשכן עצמה, אולי כדי להעלות על הדעת קרשי במה שיזכירו לנו כי החלל הוא שחקן וכמוהו גם אנחנו, המשחקים בו ולצדו).

לצד הפרטים המבדילים בין החלל הקונקרטי לבין ייצוגו, חלקים מסוימים מן החלל מוכפלים, ואילו אחרים מתפתחים וחורגים לכלל מקום אחר, בדוי. התוצאה היא קומפוזיציה מתמשכת, נטולת נקודת מגוז יחידה. מבנה הגלריה מתגלגל במשטחים של צבע וצורות בסיסיות, שבהיעדר זיקה ביניהם (כלומר, אילו היינו בוחנים כל בד לבדו, במנותק מן הבדים הסמוכים ומן החלל שכולם נתונים בו) עשויים להיתפש כתצוגות כמעט מופשטות, טלאים אדריכליים המעוררים תחושה כמעט חידתית של נפח וטקטיליות הנעדרים מושא חללי ממשי.

נדמה כי לא בכדי בחרה גולני לייצג דווקא את המשכן בתוך עצמו שהלוא "משכן" אינו סתם בית או מבנה. שמו מאציל עליו חשיבות ואולי רומז אף לקדוּשה. הרי המשכן היה המקום שבו הוצב ארון הקודש, ושם שרתה הרוח האלוהית (רוח המקום, שהוא מכינויי האל).

עבודותיה של גולני מזכירות לנו כי המקום הפיזי הוא תמיד שער למקום המטאפיזי, ואחת היא אם מדובר בגלריה, בסטודיו, בתיאטרון או במשכן (בהמשכן). ייצוגי המרחב והפשטות המרחב שבעבודותיה מחזירות אלינו את השעיית הספק שלנו, הצופים את השקר המוסכם המאפשר לנו לעמוד מול מעשה האמנות ולהתפעם. גולני מאריכה את ה"קיר הרביעי" ובכך מותחת את חוויית המפגש בין התלתממד הגשמי לבין המישור הדוממדי של הציור. אנו מוזמנים לנוע בתוך הציור עצמו, לצאת ולבוא בחלל הגשמי ובסביבה הציורית המשתלבים זה בזה.

הממד המיתי הגלום באתרי התגשמותה של האמנות הופך אצל גולני לחומר גלם. עבודותיה אינן מתנכרות לממד המיתי הזה, אך גם אינן נכנעות בו. הן מתוות את הסף: את האפשרות לסגור ולהפריד, אך לא פחות מכך, את האפשרות לפתוח ולחצות.

דלת הזזה.

תערוכת יחיד

20/7/19-14/9/19

אמנים משתתפים:

אירועים במסגרת התערוכה:

מהארכיון

from2021-10-23->>till2021-12-12

וְאִם אֵין יָם, הֲרֵי אֵין גַּם סְפִינָה

23/10/2021-11/12/2021

אוצר: רן קסמי אילן

from2021-10-14->>till2021-12-31

קרן ברגמן

קפה יודפת

תוכנית אירוח לאמנים ישראלים

from2021-08-19->>till2021-10-16

נועה גיניגר

תוכנית אירוח

from2021-07-31->>till2021-07-31

אדם נוסף שאין כמותו

שי איגנץ ולאה אביר בשיחה

31/7/11:00

from2021-07-10->>till2021-07-31

אנה פרח

תכנית אירוח

from2021-06-19->>till2021-08-14

ג׳ו / שי איגנץ

תערוכת יחיד

אוצרת: לאה אביר

19/6-7/8

from2021-05-15->>till2021-05-15

שירה מדבקת / זוהר ואלכס

זוהר שפיר / אלכס דרול יונוביץ׳

5/6, 18:00

from2021-04-28->>till2021-04-28

שירה מדבקת / שאול קוהן

28/4

19:00

from2021-04-10->>till2021-04-10

שירה מדבקת / מאיה דיקשטיין

BLAST 3:2

פרפורמנס

from2021-04-01->>till2021-05-31

מכונת גשם (מערכת רעש לבן אישית היקפית)

מכונת גשם (מערכת רעש לבן אישית היקפית)

from2021-03-21->>till2021-05-31

מאיה דיקשטיין

תוכנית אירוח

from2021-03-20->>till2021-06-06

רועות / מאיה דוניץ

תערוכת יחיד

אוצר: רן קסמי אילן

20/3/2021-22/5/2021

from2021-03-08->>till2021-06-23

דור אבן חן

תוכנית אירוח

from2020-09-16->>till2020-10-16

118 על 34

רן נחמיאס במופע אלקטרומגנטי חד פעמי

from2020-08-27->>till2020-09-30

אבי סבח

תכנית אירוח

from2020-08-19->>till2020-08-19

סונולודג׳

על 34

סשן מדיטטיבי אקוסטי עם איל תלמודי

19/8/2020

19:00, 20:30

from2020-07-30->>till2020-10-15

34 / משה רואס

תערוכת יחיד

אוצר: בר ירושלמי

החל מה-8/8

from2020-07-22->>till2020-09-03

יסמין ורדי

תכנית אירוח

from2020-06-04->>till2020-08-31

Permanent Vacation

לא חל״ת

פרויקט אונליין לתקופת מגיפה

from2020-05-01->>till2020-08-28

דנה לב לבנת

תוכנית אירוח

from2020-02-29->>till2020-07-31

בוקר צהריים ערב / אפרת קליפשטיין

25/5/2020-25/7/2020

אוצר: רן קסמי אילן

from2020-02-29->>till2020-02-29

סלון טכנופוליטיקה

29/2/2020

18:00

from2020-02-28->>till2020-02-28

חיים חדשים

שיחה עם המעצבת דנה כהן

במסדרת התערוכה ״סאנשיין״

28/2/2020

12:30

from2020-02-26->>till2020-03-02

פליקס סטאדלר

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2020-02-26->>till2020-03-02

דורון גולדפרב

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2020-02-24->>till2020-03-03

וולקמר קליין

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2020-02-19->>till2020-02-24

לאה מאואס

from2020-02-15->>till2020-02-15

זיהום ויופי / שיחה

אסף אריאל, עינת עריף גלנטי וסאלי הפטל נוה

15/2/2020, 11:00

from2020-01-23->>till2020-03-07

סאנשיין / עינת עריף-גלנטי

אוצרת: סאלי הפטל נוה

23/1/2020-2/3/2020

from2020-01-02->>till2020-04-06

סילביה אקרמן

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2020-01-01->>till2020-04-04

גראלד נסטלר

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2019-11-01->>till2020-01-31

ענת ברזילי

תוכנית אירוח

from2019-10-11->>till2019-12-31

הסְפַר האחרון

תערוכה קבוצתית

26/10/19-31/12/19

אוצר: רן קסמי אילן

from2019-10-01->>till2020-01-11

אלוודין קלקאר

תכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2019-09-19->>till2019-09-19

sound system«» system sound

ערב חד פעמי של ארכיטקטורה קולית

מקור: ישראל

19/919, 19:00

from2019-09-11->>till2019-09-22

סוזאנה שודה

Schudini the Sensitive

from2019-09-07->>till2019-09-07

מרחבי פעולה

שיחה עם טל גולני

7/9/19, 11:00

from2019-08-01->>till2019-09-01

גלית אילת

from2019-07-02->>till2019-07-02

היזם כאליל והרוח במכונה

ד״ר ליאור זלמנסון בשיחה עם ד״ר כרמל וייסמן, ד״ר עפרי אילני ובר חיון

2/7, 19:00

from2019-07-02->>till2019-09-30

פיטר סטיליי

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2019-06-15->>till2019-06-15

אינטימיות קרה עם עוזר וירטואלי

15/6

11:00

from2019-05-17->>till2019-07-13

שִׂיחָדָש / ליאור זלמנסון

תערוכת יחיד

1/6/19-13/7/19

from2019-05-17->>till2019-05-17

מאלוקס / הופעת גינה

17/5/19, גינת המשכן

12:00 - פתיחת דלתות

12:30 - הופעה

from2019-05-15->>till2019-05-15

יפה נפש – ההופעה / יוסי צברי

מופע גינה, 15/5/19

20:00- פתיחת דלתות

20:30 - הופעה

from2019-05-15->>till2019-05-15

גבעת הסופר: תעוד וזהות

15.5, 19:00

from2019-05-13->>till2019-05-17

אל הגבעה

הופעות, אירועים ושיחות על הגבעה של משכן האמנים ובריכת נורדאו

13,15,17/5/19

from2019-05-13->>till2019-05-13

סאונד בחורשה / וולקוב, פישוף, קנטור, אופנהיים.

13/5/19, 20:30

from2019-04-27->>till2019-04-27

האפיפיור, השוטרת והטרוריסט

שיחה עם רותי דה פריס וטלי בן-נון

27/4/19

from2019-04-11->>till2019-03-19

סיפור ליטאי: לינה לָפֶּלִיטֶה

קאנדי שופ וריקודים אחרים

from2019-04-10->>till2019-04-10

אנסמבל ניקו טין

from2019-03-30->>till2019-06-30

היידי שאטצל

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2019-03-10->>till2019-02-06

ראיתי הרבה אנשים ברחוב, אחת מהם שאלה אותי מה השעה / רותי דה פריס

תערוכת יחיד

אוצרת: טלי בן נון

23/3/19-4/5/19

from2019-03-02->>till2019-03-03

לא כוחות

שיחה עם ליאת סגל

from2019-01-02->>till2019-03-31

יוהאן לורף

from2018-12-31->>till2019-02-06

ויטה ירוכימוביץ’

from2018-12-29->>till2019-02-28

הילוך מקרי / ליאת סגל

תערוכת יחיד

פתיחה: 12/1, 20:00

from2018-12-13->>till2018-12-13

טקטוניקס 6

פסטיבל מוסיקה חדשה

יום חמישי, 13/12/18

20:30

הכניסה חופשית

from2018-12-11->>till2018-12-20

פרידר בוצמן

from2018-12-07->>till2018-12-17

צ׳ארלס רוס

from2018-10-18->>till2018-11-08

גינטרה מינלגאיטה

GoraParasit

from2018-10-10->>till2018-12-08

כל יום בדיוטי

תערוכה קבוצתית

27/10-2018 - 6/12/2018

from2018-10-08->>till2018-12-31

לוקאס נורר

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2018-10-06->>till2018-10-06

נעם רותם / אקוסטי

הופעה מיוחדת בגינת המשכן

6/10/2018, 20:30

from2018-08-18->>till2018-08-18

על גבול הגופני

שיחה עם יסמין ורדי

from2018-07-01->>till2018-08-02

איציק בדש

תוכנית אירוח

from2018-07-01->>till2018-09-30

וילהלם שרובל

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2018-06-16->>till2018-08-31

כוונת-יתר / יסמין ורדי

תערוכת יחיד

5/7/18-20/9/18

from2018-06-12->>till2018-06-12

נולד בדיר יאסין

הקרנה מיוחדת ושיחה עם הבימאית נטע שושני / 12/6/18, 20:00

from2018-05-06->>till2018-06-09

הדרך לעין חרוד #2 – רצועת הרסס

אפרת גל-נור

from2018-05-01->>till2018-05-31

אירינה בירגר

תכנית אירוח

from2018-04-25->>till2018-05-08

ג׳ינה הלר, נדיה מגדל

תוכנית אירוח

from2018-03-31->>till2018-06-30

ג׳ניפר מאטס

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2018-03-05->>till2018-03-15

פאולינה פוקיטה

from2018-02-21->>till2018-05-05

מתוקות מתות

תערוכה קבוצתית

10/3/2018-5/52018

from2018-02-20->>till2018-05-31

ליסה קודוקה

from2018-02-17->>till2018-02-17

בת אמיתית

שיחה עם אפרת ויטל

from2018-01-05->>till2018-03-31

לוטה ליון

תוכנית אירוח

from2018-01-01->>till2019-12-31

תוכנית אירוח לאמנים אוסטרים

from2017-12-16->>till2018-02-21

וויני (בת אמיתית) / אפרת ויטל

תערוכת יחיד

06.01.2018-21.02.2018

from2017-12-07->>till2017-12-14

יאן טומיק

from2017-12-03->>till2017-12-03

טקטוניקס 5

לינה לפליט, פייר ברטה, מיק קאונטיוס עם אלכס דרול

3.12.17, 20:00

from2017-11-28->>till2017-10-05

לינה לָפֶּלִיטֶה

פסטיבל טקטוניקס

from2017-11-28->>till2017-12-05

מיק קואנטיוס

from2017-11-28->>till2017-12-05

פייר ברטה

פסטיבל טקטוניקס

from2017-10-28->>till2017-10-28

לא כלום לאף אחד

שיחה עם יאיר ברק

from2017-09-09->>till2017-11-25

היבשות והפנים / יאיר ברק

תערוכת יחיד

9.9.17-25.11.17

from2017-06-27->>till2017-07-31

טבע דומם, מידע חי

פרויקט חדש של מכללת שנקר, מעבדת Inspire לחקר הדימוי, ואוניברסיטת הסורבון בפריז

פתיחה: 08/07/2017

from2017-06-01->>till2017-06-30

אורח: טל שמיר

from2017-05-05->>till2017-05-21

איליה רבינוביץ

from2017-04-27->>till2017-06-20

הארנולפינים / אורית אדר בכר

תערוכת יחיד

27/04/2017 - 20/06/2017

from2017-04-25->>till2017-04-30

ד"ר רינלדו אנדרסון

מגזין תוהו - כנס מס׳ 1

from2017-04-01->>till2017-04-01

זה פסלים מכלום כי אין כלום

שיח אמן עם רועי מנחם מרקוביץ

from2017-03-07->>till2017-03-15

אקסל קנוט, קארין רדליך

שיתוף פעולה עם תיכון הראשונים, הרצליה.

from2017-02-11->>till2017-04-29

שוד ושבר / רועי מנחם מרקוביץ

תערוכת יחיד

11/2/2017 - 4/4/2017

אוצר: רן קסמי אילן

from2017-02-10->>till2017-02-25

אנה ברומלי ועפרי לפיד

from2017-01-07->>till2017-01-07

מפגש עם מאיר טאטי ואייל אסולין

שבת, 7/1/2017, 11:00

from2016-11-22->>till2017-01-28

שופוני יא נאס

מאיר טאטי, אייל אסולין

3/12/2016-28/1/2017

from2016-10-22->>till2016-10-22

שבת בבוקר במשכן

from2016-09-24->>till2016-11-12

מבני הבל / אלישבע לוי

תערוכת יחיד

24/9/2016-12/11/2016

from2016-09-13->>till2016-11-30

נטעלי שלוסר

from2016-09-03->>till2016-09-12

ג׳ים

בית ספר עצמאי למחקר ומפגש בינתחומי במרחב הציבורי

from2016-08-13->>till2016-08-13

שבת בבוקר במשכן

from2016-07-21->>till2016-09-03

סַף

אוצר: רן קסמי אילן

21/7-3/9/2016

from2016-07-05->>till2016-07-20

ליאור זלמנסון

from2016-05-21->>till2016-07-02

מה שכואב מדי לזכור אנו פשוט בוחרים לשכוח

אוצר: רן קסמי אילן

21/5-25/6/2016

from2016-03-26->>till2016-03-26

האנסמבל הקולי הנשי עָלְמַיָּא

המשכן מארח