Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

אלוודין קלקאר

אלוודין קלקאר יוצר חללים המציעים אפשרויות עימות. המיצבים שלו הם לרוב פרפורמטיבים ומייצרים תקשורת עם המבקרים. מערכות יחסים הגלובליות, שהופכות להיות אינטנסיוביות יותר ויותר בעבודותיו, מכריחות את הצופה לפעול או להגיב, בעוד הוא חושב מחדש על תנאי המרחב, אשר ברובו הוא מנוצל ומתומרן, מרחב שאינו טהור. קלקאר מכוון בעבודתו לכך כי קיום גרידא, הוא גורם בעל חשיבות גוברת והולכת, הדורשת תשומת לב, אם ברצוננו לעמוד בקצב החיים. עבודותיו מפתיעות לעיתים קרובות את הצופים, באמצעות הגישה האירונית בה הוא מאיר את המציאות היומיומית.

קלקאר מתארח במשכן במסגרת שיתוף פעולה עם אגף תרבות ואמנות של הנציגות הפדרלית של אוסטריה, ומכון תרבות אוסטרית בישראל.

תכנית אירוח לאמנים אוסטרים

שותפים: