Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

גוני ריסקין

גוני ריסקין, צלמת ואמנית. בוגרת התכנית ללימודי המשך באמנות, המדרשה, בית ברל. הציגה בין השאר במרכז לאמנות עכשווית בערד, גלריה גבירול, סטודיו בנק, המרכז לאמנות דיגיטלית.

כחלק מהפרקטיקה האמנותית שלה, ריסקין מרבה לייצר שיתופי פעולה שונים, בקונסטלציות משתנות ועם קהילה. באמצעות הרעיון הנמצא בבסיס שיתופי פעולה היא מבקשת להרחיב את המחשבה על אופני פעולה, חילופי ידע, בין שפות חזותיות ורב תחומיות, לצד תפישות ועמדות שונות.

היא מתעניינת באפשרויות של הדיאלוג ואי הדיאלוג, ההצלחה והכשלון, המרפרפים בתוך מערכת מתהווה של יחסי גומלין ושיש ביכולתה לאתגר את הגבולות ולייצר שאלות הקשורות לחופש אמנותי.

עבודות הצילום והוידאו שלה עוסקות בדיוקן ובגוף על צורותיו וחומריו המשתנים, מבט המחפש את המבט, פרטים שעוברים תהליך של פירוק והזרה. השילוב בין ניסיונה המקצועי כצלמת פורטרטים ואופנה אל מול הפרקטיקה האמנותית שלה, מצמצם לעתים את הגבולות ופותח מרחבי התייחסות חדשים.

קפה יודפת

תוכנית אירוח לאמנים ישראלים

שותפים: