Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

34 / משה רואס

ריבועי קסם הם מטריצות מתמטיות עתיקות יומין, זכר לזמנים שבהם היה מדע המתמטיקה חלק בלתי נפרד מחקר עולם הנסתר. תבניתם פשוטה: גריד ריבועי, שסכום המספרים בכל שורה, עמודה או אלכסון שלו זהה. סכום זה מכונה "קבוע קסם", והוא ביטוי של שלמות ושל יציבות מבנית.

להרשמה מראש לביקור 

למרות פשטותםלכאורה, ריבועי קסם מעמידים יקום הרמטי שכל צלעותיו משתקפות זו בזו: חלל תעתועים.

משה רואס ממיר את ריבוע הקסם בחדר מראות רעיוני. מטריצה שהתגשמה בחומר התלתממדי. בתוכה הוא מציב סדרה של עצמי ברזל, נחושת ופליז, שנצרפו והושחזו תחת ידיו לכדי כלים עלומי שם: איברים המשתלבים ונעים ללא הפסק בתנועה מכנית איטית, משחקים את תפקידם כמשתנים בחידה שכל פאותיה נסכמות שוב ושוב לאותה תוצאה.

תערוכת יחיד

אוצר: בר ירושלמי

החל מה-8/8

אמנים משתתפים:

אירועים במסגרת התערוכה: